Wystawa/Exhibition: Kadry Antropocenu 2

Wystawa/Exhibition: Kadry Antropocenu 2
00


Kadry Antropocenu 2 frames of the Anthropocene 2

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Zamieszkujemy Ziemię naprawdę krótko, ale nasz wpływ na ekosystem i system geologiczny naszej planety jest tak niebagatelny, że w przyszłości będzie widoczny w śladach kopalnianych. Na początku 2020 roku członkini WMA Natalia Skoczylas rozpoczęła realizację projektu #kadryantropocenu. Zdjęcia obrazujące nasz wpływ na środowisko naturalne były publikowane na Instagramie Wirtualnego Muzeum Antropocenu.

Pierwsza edycja wystawy Kadry Antropocenu, przedstawiająca zgromadzone zdjęcia członków kolektywu Wirtualnego Muzeum Antropocenu, próbowała zilustrować fragmentaryczne i symboliczne postrzeganie naszej obecności.  

Zdjęcia zebrane w ramach drugiej odsłony skupiają się na wpływie naszych działań na obszar przez nas zamieszkiwany; na wzajemnym oddziaływaniu  i zależności pomiędzy elementami powstałymi wskutek działalności człowieka i natury; na krajobrazie antropogenicznym. 

Pomysł i realizacja: Karolina Raczyńska 

Zdjęcia: WMA

 

We’ve been present on Earth for a very short time, but our impact on the ecosystem and geological system of our planet is so significant that it will be visible in layers of rock and soil for centuries to come. At the beginning of 2020, WMA member Natalia Skoczylas launched her #kadryantropocenu (#framesoftheanthropocece) project. Photos showing our impact on the natural environment were published on the Virtual Museum of Anthropocene’s Instagram.

The first edition of the exhibition, presenting the collected photos of members of the Virtual Museum of Anthropocene, attempted to illustrate the fragmentary and symbolic perception of our presence.

The photos collected as part of the second edition focus on the impact of our activities on the area we live in; on the interaction and dependence between the elements created as a result of human activity and nature; on the anthropogenic environment.

Idea and realisation: Karolina Raczyńska

Photos: WMAk

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Kadry Antropocenu powrócą w kolejnej odsłonie za kilka miesięcy. Jeśli chcielibyście aby wasze zdjęcia stały się częścią naszej wystawy, skontaktujcie się z nami. Chętnie poznamy i przedstawimy wasze spojrzenie na naszą epokę.

Frames of the Anthropocene will come back in a few months. If you’d like your photo to be part of this exhibition just contact us. We’ll happily see and share your view on our epoch.

zdjęcia autorstwa/photos by:

Aga Wierzchołowska: 33, 36, 47, 49

Agnes Włudyka: 06, 10, 13, 14, 15, 23, 24, 34, 38, 42, 52, 56, 58

Doris Arent: 03, 04, 05, 07, 11, 12, 22, 25, 32, 45, 53, 54, 55, 60

Jaśmina Madej: 01, 17, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 50

Karolina Raczyńska: 16, 18, 21, 37, 43, 51, 57, 59, 

Magda Stańczyk: 26

Natalia Kryńska: 00, 08, 27, 46, 61, 62

Natalia Skoczylas: 02, 09, 35, 39, 40, 41, 44, 48, 

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social