O muzeum – Duplicate – [#1635]

Czym się zajmujemy?

Wirtualne Muzeum Antropocenu

WMA to efemeryczna instytucja, która pojawia się wszędzie tam, gdzie warto zatrzymać się i kontemplować ślady po nas, ludziach. 

Podejmujemy refleksję nad zmianami środowiska związanymi z działalnością człowieka i relacją człowiek-natura -technologia.

Tę refleksję dziś można uprawiać na wiele sposobów, interdyscyplinarnie, w poprzek dziedzin i języków, łącząc wolność twórczej wypowiedzi z czułością i precyzją naukowych obserwacji.   

Aktualności

Zobacz co robimy!

Audycje w radiu kapitał

WMA ma zaszczyt współtworzyć Pasmo dla Ziemi w Radiu Kapitał. Jeśli macie ochotę posłuchać Jaśminy Madej opowiadającej o Antropocenie (i nie tylko) serdecznie zapraszamy!

Wystawa bieżąca

Zapraszamy na drugą odsłonę Kadrów Antropocenu! Człowiek, natura i technologia spotykają się na wspólnych ujęciach. Kuratorką wystawy jest Karolina Raczyńska.

Archiwum

Zobacz czym się zajmowaliśmy do tej pory!

Migracje

Wystawa przedstawiała różne aspekty migracji ludzi i zwierząt. Jej celem było podważenie pewnych stereotypów oraz nadanie głosu i twarzy każdej migracji. Ludzkie podróże przeplatane są wędrówkami zwierząt, z których część jest wymuszona przez zmiany klimatu lub dominację człowieka. Wystawa była dostępna na platformie Kunstmatrix, jej kuratorkami były Agnieszka Włudyka i Magda Stańczyk.

Kadry Antropocenu

Kadry Antropocenu były rozwinięciem projektu #kadryantropocenu realizowanego w mediach społecznościowych WMA. Na wystawie zostały przedstawione zarówno zdjęcia wcześniej opublikowane na kanałach muzeum jak i zebrane wśród członków kolektywu. Tematem przewodnim wystawy było fragmentaryczne i symboliczne postrzeganie naszej obecności. Kuratorkami wystawy były Karolina Raczyńska i Natalia Skoczylas.

Destynacje

Wystawa przybrała formę albumu zdjęć wcześniej opublikowanych w mediach społecznościowych, zrobionych w miejscach, które są tłumnie odwiedzane. Destynacje stanowiły próbę przedstawienia naszej potrzeby podróżowania i wpływu turystyki na środowisko oraz przyjrzenia się popularnym trendom kadrowania świata i siebie w nim. Wystawa została została stworzona na platformie My Album. Kuratorką wystawy była Karolina Raczyńska.

Niezaspokojony głód

Konsumujemy pokarmy, ale też towary, obrazy, treści, związki z innymi ludźmi. Czy na pewno tylko wówczas, gdy chcemy zaspokoić jakąś potrzebę? Czy wciąż jeszcze konsumpcja jest środkiem, czy może stała się już celem samym w sobie? Czy konsumpcja może być też aktem twórczym? Czy stanowi pole do krytycznej refleksji i artystycznego namysłu? Wystawa była dostępna na Mozilla Hubs. Jej kuratorkami były Dominika Jeżewska i Olga Wojdyńska.

Człowiek! tu byłem

“Człowiek! Tu byłem!”, inauguracyjna wystawa WMA była wizualną i konceptualną eksploracja idei antropocenu - epoki człowieka; rozważaniem na temat jego zawiłości i sprzeczności. Wystawa odkrywała i kwestionowała to, co wydaje się oczywiste, gdy myślimy o wpływie człowieka na środowiska, podejmując temat dziedzictwa, jakie zostawi po sobie nasz gatunek. Stanowiła próbę sięgnięcia ku możliwym przyszłościom, by zakwestionować dotychczasową pozycję człowieka w ekosystemie. Wystawa była zaprezentowane na platformie Kunstmatrix. Kuratorką wystawy była Dominika Jeżewska.

Prasa

Zobacz, co o nas piszą!

Dwutygodnik

„Dwutygodnik” to internetowy magazyn poświęcony kulturze. Powołany do życia w 2009 roku, łączy tradycje polskich czasopism literackich z nowoczesnym dziennikarstwem internetowym. Ewa Drygalska rozmawiała z Joanną Sarnecką, Agnieszką Włudyką i Magdą Stańczyk o wystawie 'Migracje' i o działalności Wirtualnego Muzeum Antropocenu.

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social