Migracje/Migrations Open Call

Migracje/Migrations Open Call

Podziel się swoim doświadczeniem/
Share your experience

Jeśli jesteś lub byłeś/łaś emigrantem przez co najmniej 10 miesięcy, chcielibyśmy usłyszeć o Twoich doświadczeniach za granicą. Chcielibyśmy, abyś odpowiedział/a na serię pytań, które pokażą odwiedzającym Wirtualne Muzeum Antropocenu na nadchodzącej wystawie „Migracje” różne aspekty osiedlania się w obcym kraju.
Nagranie powinno być luźnym, ale równocześnie emocjonalnym przekazem Twojego stosunku do emigracji i nowego kraju.
Można to zrobić w formie wideo na telefonie lub jako nagranie audio, również na telefonie. Proszę wybrać format, z którym czujesz się bardziej komfortowo.
Jeśli chcesz wziąć udział w naszej nowej wystawie pobierz dokument Worda (pytania po angielsku i polsku) pod spodem i wyślij nam podpisany wraz z nagraniem przez We Transfer na adres .             

If you are or have been a migrant for at least 10 months, we would like to hear about your experience abroad. We would like you to answer our series of questions to show our visitors at the Virtual Museum of the Anthropocene (Wirtualne Muzeum Antropocenu) upcoming exhibition “Migrations” different aspects of settling in a foreign country.

The recording should be an informal but at the same time emotional account of your attitude towards emigration and the new country you live in.
This could be done in a video format on your phone or as an audio recording, also on your device. Please choose the format which you feel more comfortable with.
If you would like to take part in our new exhibition download the Word document (questions in English and Polish) below and send it to us signed along with the recording via WeTransfer to .

Migracje nagrania: dokument do pobrania Word/

Migrations recordings Word document download

https://docs.google.com/document/d/1ZR-oDTMhoxkMIqf7IzDhYzz76eBF2F0mTL4KfJ9TGuw/edit?usp=sharing

 

 

 

 

Artysto/Artystko, prześlij nam swoje prace za pomocą formularza znajdującego się pod tym likiem:

If you are an artist, please send us your work through a form on this link:

https://www.artjobs.com/open-calls/call-artists/international/42073/migrations

 
 
 
Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social