kadry antropocenu wystawa

kadry antropocenu wystawa
00


Kadry Antropocenu frames of the Anthropocene

01
02
03
04
05
06
07
08

Zamieszkujemy Ziemię naprawdę krótko, ale nasz wpływ na ekosystem i system geologiczny naszej planety jest tak niebagatelny, że w przyszłości będzie widoczny w śladach kopalnianych. Na początku 2020 roku członkini WMA Natalia Skoczylas rozpoczęła realizację projektu #kadryantropocenu. Zdjęcia obrazujące nasz wpływ na środowisko naturalne były publikowane na Instagramie Wirtualnego Muzeum Antropocenu. Postanowiłyśmy przedstawić część zgromadzonych zdjęć w formie wystawy, zilustrować fragmentaryczne i symboliczne postrzeganie naszej obecności.  Bo czasami naprawdę warto zatrzymać się i kontemplować ślady po nas, ludziach.

Pomysł i realizacja: Karolina Raczyńska i Natalia Skoczylas.

Zdjęcia: WMAWe’ve been present on Earth for a very short time, but our impact on the ecosystem and geological system of our planet is so significant that it will be visible in layers of rock and soil for centuries to come. At the beginning of 2020, WMA member Natalia Skoczylas launched her #kadryantropocenu (#framesoftheanthropocece) project. Photos showing our impact on the natural environment were published on the Virtual Museum of Anthropocene’s Instagram. Today we decided to present some of the collected photos in the form of an exhibition, to show the fragmented and symbolic perception of our presence. Because sometimes it is really important to stop for a moment and contemplate the traces of us, human kind.

Idea and realization: Karolina Raczyńska and Natalia Skoczylas.

Photos: WMA

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Kadry Antropocenu powrócą w kolejnej odsłonie za kilka miesięcy. Jeśli chcielibyście aby wasze zdjęcia stały się częścią naszej wystawy, skontaktujcie się z nami. Chętnie poznamy i przedstawimy wasze spojrzenie na naszą epokę.

Frames of the Anthropocene will come back in a few months. If you’d like your photo to be part of this exhibition just contact us. We’ll happily see and share your view on our epoch.

zdjęcia autorstwa/photos by:

Natalia Skoczylas: 00, 01, 02, 04, 06, 07, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29

Jaśmina Madej: 03, 05, 13, 38

Aga Wierzchołowska: 08, 09, 29, 32, 33, 34, 37, 40

Agnes Włudyka: 10, 11, 12, 26, 35, 36

Karolina Raczyńska: 31, 39, 41

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social