Wkrótce otwarcie naszego muzeum!

Czym jest WMA?

Wirtualna instytucja kultury.

Podejmujemy refleksję nad zmianami środowiska związanymi z działalnością człowieka i relacją człowiek – natura – technologia.

Wirtualne Muzeum Antropocenu to efemeryczna instytucja, która pojawia się wszędzie tam, gdzie warto zatrzymać się i kontemplować ślady po nas, ludziach. Tę refleksję dziś można uprawiać na wiele sposobów, interdyscyplinarnie, w poprzek dziedzin i języków, łącząc wolność twórczej wypowiedzi z czułością i precyzją naukowych obserwacji.

Czym jest antropocen? Albo czym był, jeśli spojrzeć nań oczami istoty z przyszłości? Co po sobie zostawił?  Jest jeszcze chwila, żeby się nad tym zastanowić. Robimy to poprzez działania animacyjne, edukacyjne, artystyczne i badawcze. Staramy się edukować, a także budować sieć pomiędzy rozmaitymi instytucjami i ruchami społecznymi.