Online exhibition Wystawa online
Online exhibition Wystawa online
“Człowiek! Tu byłem!” is a visual and conceptual exploration of the Anthropocene - the era of the human, its complexities and contradictions. The exhibition explores how human activity influenced the natural landscape, and what legacy are we, as a species, are leaving behind.
It explores possible futures ahead of us, questioning the position of humans in the ecosystem, and what might be left of us.
Człowiek! Tu byłem!” to wizualna i konceptualna eksploracja idei antropocenu - epoki człowieka, wraz z jej zawiłościami i sprzecznościami. Wystawa zgłębia wpływ człowieka na  krajobraz przyrodniczy oraz podejmuje temat dziedzictwa, jakie zostawi po sobie nasz gatunek. Bada możliwe przyszłości oraz kwestionuje dotychczasową pozycję człowieka w ekosystemie.

Curator's Forward by Dominika Jeżewska

“Człowiek! Tu byłem!” (Eng. Human was here!) in its title alone references the “Kilroy was here” phenomenon and its various iterations which appeared throughout the world since WW2. It explores the inherent subconscious human need to leave a mark, a legacy, something permanent that will live on after we are gone. A confirmation that we matter, that we are not just going to vanish one day, and the the world will move on as if we never existed. 
As children we sign our names in our school books; when humans set foot on the Moon a flag was planted. We trek through nature, challenging it, trying to control it and establish ownership by limiting and regulating nature’s ebbs and flows, bending it to our needs. It is the very definition of the Anthropocene - the human era.
At its core, the exhibition is a speculative debate exploring ways the human species made its mark on the planet, and how the current world and the human-nature relationship might evolve in the future.
The exhibition is divided into four rooms, each exploring a different theme, guiding you through the complexities and contradictions of the Anthropocene: The Human Landscape, Symbiosis, A New Species, and Artifacts.
In the very first room - The Human Landscape, we take a look at the manmade landscape. What do they look like? What do they sound like? What are the shapes and colors? Is it all destructive or is there beauty that can be found within? 
From there, we walk into Symbiosis - wondering, what would happen if the relationship between humans and nature was reversed? What if we were the ones having to adapt, the nature reclaiming the ownership of what we took and exploited, using it to grow and evolve? Can we actually live in a true symbiosis with the planet? Or would it be a violent and destructive reality, with Mother Nature paying us back for all the wrongdoings?
With that debate in mind we walk into the third space - A New Species. What new species might evolve out of this new, flipped relationship? Looking back at human evolution we can assume that our future selves will differ from us; but in what ways? Is it possible that an entirely new species will emerge? 
Last but not least, we travel far out into the future in the Artifacts room. We are now looking back at the artifacts left behind. What is going to be left of the Anthropocene human?
In the very last room we invite you, the visitor, to submit your photos of traces left behind by humans. For some inspiration, our team already took some photos which you can see displayed here. Send your photos to muzeumantropocenu@gmail.com

 

The exhibition features works by 

Tania Belashchuk  ●  Alejandra Coirini  ●  Anna Fine Foer  ●  Benna Gaean Maris  ●  Sylwia Gorak  ●  Eva Jaronova  ●  Nino Memanshvili  ●  Aleksandra Mlynarczyk-Gemza  ●  Svetlana Ochkovskaya  ●  Aleksandra Pulinska  ●  Astian Rey  ●  Peter Schudde  ●  Paulius Sliaupa & Elia Claessen  ●  Darija Stipanic  ●  Jenna Strouth

“Człowiek! Tu byłem” to tytuł nawiązujący do fenomenu inskrypcji “Kilroy był tutaj” (eng. “Kilroy was here”) i jej rozmaitych wariantów pojawiających się na ścianach i murach całego świata od II Wojny Światowej. Wystawa bada podświadomą, głęboką ludzką potrzebę pozostawienia po sobie jakiegoś śladu, dziedzictwa, czegoś trwalszego niż my sami. Czegoś, co świadczyłoby o naszym znaczeniu, koiło lęk, który budzi w nas myśl, że pewnego dnia znikniemy bez śladu, a świat trwać będzie nadal. Zupełnie tak, jakbyśmy nigdy nie istnieli.
Jako dzieci podpisujemy nasze podręczniki szkolne. Kiedy postawiliśmy naszą ludzką stopę na księżycu, natychmiast zatknęliśmy tam flagę.
Wkraczamy w naturę i rzucamy jej wyzwanie; próbujemy ją kontrolować albo ustanawiamy swoją własnością, regulujemy jej pływy i naginamy do własnych potrzeb. Oto definicja Antropocenu - Epoki Człowieka.
Wystawa jest w istocie spekulacją: w jaki sposób gatunek ludzki odcisnął swoje piętno na planecie, oraz: jak w przyszłości może ewoluować obecny świat i relacje człowiek - natura.
Wystawa podzielona jest na cztery pokoje tematyczne, które wiodą odbiorcę przez meandry i paradoksy antropocenu: Ludzki krajobraz, Symbioza, Nowy gatunek i Artefakty.
W pierwszym pokoju, zatytułowanym “Ludzki krajobraz” przyglądamy się pejzażom stworzonym przez człowieka: jak wyglądają? Jak brzmią? Jakie są ich kształty i kolory? Czy są w istocie niczym więcej, jak czystą destrukcją, czy może kryją w sobie także piękno?
Stamtąd przechodzimy do “Symbiozy” - miejsca namysłu nad tym, co stałoby się, gdyby relacje człowieka i przyrody uległy odwróceniu? Gdybyśmy to my byli zmuszeni do adaptacji, podczas gdy natura odzyskałaby wydartą jej własność, obecnie eksploatowaną przez nas w dążeniu do wzrostu i rozwoju? Czy rzeczywiście możemy żyć w prawdziwej symbiozie z naszą planetą? A może raczej byłaby to rzeczywistość brutalna, w której Matka Natura odpłaciłaby nam za całą niegodziwość?
W duchu tej wewnętrznej debaty przechodzimy do trzeciej przestrzeni zatytułowanej “Nowy gatunek”. Jaki nowy byt mógłby wyewoluować z tego odwróconego porządku? Patrząc wstecz na ewolucję człowieka możemy założyć, że nasze przyszłe “ja” [nasi potomkowie?] będą się od nas różnić. Nie wiemy jednak, w jaki sposób? I czy możliwe jest, że wyłoni się całkiem nowy gatunek?
W końcu, w pokoju “Artefakty”, wybieramy się w podróż w odległą przyszłość i przyglądamy pozostawionym przez nas przedmiotom. Co zostanie po człowieku antropocenu?
W ostatnim pokoju zapraszamy też Państwa do współtworzenia wystawy: nadsyłania zdjęć i tekstów dokumentujących ślady po człowieku. Można tu również zobaczyć kilka fotografii, które nasz zespół wykonał poszukując śladów po człowieku w swoim otoczeniu. Zdjęcia, fotoeseje i teksty prosimy przesyłać na adres: muzeumantropocenu@gmail.com

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace autorstwa 
Tania Belashchuk  ●  Alejandra Coirini  ●  Anna Fine Foer  ●  Benna Gaean Maris  ●  Sylwia Gorak  ●  Eva Jaronova  ●  Nino Memanshvili  ●  Aleksandra Mlynarczyk-Gemza  ●  Svetlana Ochkovskaya  ●  Aleksandra Pulinska  ●  Astian Rey  ●  Peter Schudde  ●  Paulius Sliaupa & Elia Claessen  ●  Darija Stipanic  ●  Jenna Strouth

Bilety/Tickets

Jako Wirtualne Muzeum Antropocenu wraz z każdą organizowaną przez nas wystawą chcemy wspierać ważne dla nas inicjatywy, do czego zachęcamy również Ciebie. 

Poznajcie Inicjatywę Dzikie Karpaty -oddolny ruch obywatelski ubiegający się o lepszą ochronę lasów.

Wystawa ma formę BENEFITU. 
Bilety na naszą wystawę online i dostęp do treści są całkowicie bezpłatne. Dlatego serdecznie zachęcamy do wsparcia zbiórki. 

Dziękujemy w imieniu drzew i wszystkich mieszkańców lasu!

Online exhibition Wystawa online Zobacz
Online exhibition Wystawa online Zobacz

Harmonogram

28.01.2021 godz. 18.00 Wernisaż + -
FACEBOOK EVENT

Wernisaż rozpocznie się o godzinie 18:00 oprowadzaniem po wystawie przez jej kuratorkę, Dominikę Jeżewską.
 
UWAGA! Wernisaż odbędzie się na platformie Zoom. Lik do spotkania:
https://us02web.zoom.us/j/86514120749...
Webinar ID: 865 1412 0749
Passcode: 273594
----
The exhibition officially opens at 6pm with a curatorial walkthrough with Dominika Jeżewska.

IMPORTANT: The event will take place on Zoom platform:
https://us02web.zoom.us/j/86514120749...
Webinar ID: 865 1412 0749
Passcode: 273594
28.01.2021 godz. 18.30 wykład prof. Ewy Bińczyk + -

O godzinie 18:30 odbędzie się wykład inauguracyjny profesor Ewy Bińczyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pt. "Paradoksy antropocenu"

Ewa Bińczyk - filozofka, autorka książki "Epoka człowieka", członkini honorowej rady Wirtualnego Muzeum Antropocenu.

UWAGA! Wernisaż odbędzie się na platformie Zoom. Lik do spotkania:
https://us02web.zoom.us/j/86514120749...
Webinar ID: 865 1412 0749
Passcode: 273594

----
At 6:30pm we invite you to attend a special opening lecture by professor Ewa Bińczyk entitled "The Paradoxes of the Anthropocene".
Ewa Bińczyk - philosopher, author of a book "Epoka człowieka" (eng. "Human Epoque"), a honor member of council of Virtual Museum of Anthropocene

IMPORTANT: The event will take place on Zoom platform:
https://us02web.zoom.us/j/86514120749...
Webinar ID: 865 1412 0749
Passcode: 273594

9.02.2021 godz. 18 spotkanie z Tomaszem Stawiszyńskim o książce “Co robić przed końcem świata” + -

Spotkanie z Tomaszem Stawiszyńskim o jego książce “Co robić przed końcem świata”, Wydawnictwo Agora, prowadzenie: Joanna Sarnecka

Więcej informacji wkrótce...

Wkrótce więcej informacji + -

Już niebawem podamy informację o nadchodzących wydarzeniach!

"Paradoksy antropocenu" - prof. Ewa Bińczyk (wkrótce online)

Początek antropocenu z chłopskiej perspektywy. "W słońcu" Juliana Kawalca

tekst Janusz Radwański

Tradycyjna kultura ludowa jawi się dziś w powszechnym odbiorze jako model, w którym człowiek żył w zgodzie z naturą (cokolwiek miałoby to znaczyć). Frazy tej używają w swoich materiałach reklamowych gospodarstwa agroturystyczne, pojawia się również gdy mowa o tradycyjnej kuchni. Takie widzenie wsi i jej kultury jest powszechne także wśród jej mieszkańców.

Filozofia wobec końca świata

tekst Joanna Sarnecka

Nowa książka Tomasza Stawiszyńskiego „Co robić przed końcem świata” to zapis felietonów, które autor wygłaszał na antenie radia Tok Fm w programie Kwadrans Filozofa. Znakomicie się tego słucha. Doskonale także czyta. To ginący gatunek literacki z pogranicza tego, co pisane i mówione.

Organizatorzy

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social
Scroll Up