Online exhibition Wystawa online
Online exhibition Wystawa online
Online exhibition Wystawa online Zobacz
Online exhibition Wystawa online Zobacz

WMA Niezaspokojony Głód//Endless Hunger Curators' Intro

Artists / Artyści

Jamie Bernstein, Cesar Ceballos, Michał Prażmo, Valentina Andreeva, Karo Zacharski, Kamil Baryła, Judith Le Roux, Rose Magee, Daniel Loureiro, Kateryna Bortsova, Marisa Merlin, Francesca Montinaro, Lynn Dennison, Pierre Leichner, Patrícia Magalhães, Vardit Goldner, Fryderyk Kądziela oraz Sylwia Marszałek-Jeneralczyk

Curators / Kuratorki

Olga Wojdyńska - cultural anthropologist and social activist. She usually works on the borderline between anthropology and social engagement. Interested in the relationship of humans with nature and other species, and the potential of new technologies resulting in social change. Apart from WMa, she also creates such projects as Antropoloszka, Międzygatunkowo, Association Mudita.
Dominika Jeżewska - a multidisciplinary artist and designer. She graduated from Parsons School of Design in 2016 with a BFA in Fashion Design and has an extensive background in fashion and 3D visualization. Forever immersed and fascinated by the world, she spends her time exploring realities and everything in between in her art practice, imagining and dissecting the relationships between humans, objects and space. Especially interested in the little things and subtle messages which make up the fabric of the subjective realities we exist in. She explores the possibilities and “what ifs” of crafting pockets of alternate realities which exist at the intersection of art, design and technology and appear in different forms ranging from wearable avant-garde fashion art pieces to installations and mixed reality environments.
Olga Wojdyńska - antropolożka kultury i działaczka społeczna. Najchętniej działa na pograniczu antropologii i zaangazowania społecznego. Zainteresowana relacjami człowieka z przyrodą i innymi gatunkami oraz potencjałem nowych technologii dla zmian społecznych. Poza WMa tworzy również takie projekty jak Antropoloszka, Międzygatunkowo, Stowarzyszenie Mudita.
Dominika Jeżewska - jest multidyscyplinarną artystką i projektantką. Ukończyła Parsons School of Design w 2016 roku z BFA w Fashion Design i posiada rozległe doświadczenie w modzie i wizualizacji 3D. Wiecznie zanurzona i zafascynowana światem, spędza swój czas na eksplorowaniu rzeczywistości i wszystkiego pomiędzy w swojej praktyce artystycznej, wyobrażając sobie i rozbierając na
czynniki pierwsze relacje pomiędzy ludźmi, przedmiotami i przestrzenią. Szczególnie interesują ją drobiazgi i subtelne komunikaty, które tworzą tkankę subiektywnych rzeczywistości w których istniejemy. Artystka bada możliwości i "co by było gdyby", tworząc alternatywne rzeczywistości, które istnieją na przecięciu sztuki, designu i technologii i pojawiają się w różnych formach, od nadających się do noszenia awangardowych dzieł sztuki, po instalacje i środowiska mieszanej rzeczywistości.
Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social
Scroll Up